۱۲ آبان، ۱۳۸۸

توضیح دفتر محسن هاشمی درباره فیلم جنجالی

شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو ) به اطلاع مي رساند :

متاسفانه در بعضي از سايت ها و روزنامه ها با مصاحبه با بعضي از سياسيون و برنامه ريزان كشور چنين القاء مي نمايند كه مشكلات اخير متروي تهران جنبه سياسي و مديريتي دارد .
بدين وسيله اعلام مي گردد كه كليه مشكلات و نارضايي هاي پيش آمده در متروي تهران به
هيچ وجه جنبه سياسي و عمدي نداشته و هيچ دليلي جز مشكل كمبود قطار و عدم پرداخت يارانه ها و
بدهي هاي مربوط به سيستم بانكي و گمرگي وجود ندارد كه بارها قبلا" به آن اشاره و تذكر داده شده است و با توجه به اينكه تابحال به آن توجه واقعي نشده، مشكلات هم اكنون خود را در خدمت رساني نشان داده است .
شايان ذكر است كه پرسنل زحمت كش مترو تمام سعي خود را مي نمايند كه با تمام كمبودها ، خدمت رساني مناسبي داشته باشند و نبايد از آنها توقع داشت با توجه به هجوم مسافران به مترو و بدون قطار و نقدينگي و قطعات يدكي و بالاخره مشكلات بوروكراسي كشور از جمله بانكها ، گمرگ ، بيمه و ماليات بتواند معجزه نمايند .
كريدورهاي چهارگانه و يارانه پذير مترو با بيش از يك ميليون و هفتصد هزار مسافر از جهات مختلف حائز اهميت بوده و انتظار قطار و قطعات يدكي را مي كشد كه بايد توجه بيشتري به آن صورت گيرد . در غير اينصورت طبيعي است كه منتظر پيش آمدن مشكلات باشيم .

روابط عمومي و بين الملل
شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو )

0 comments:

ارسال یک نظر