۲۵ آبان، ۱۳۸۸

رزمایش امنیت و آرامش پلیس در کرج


1 comments:

GLASSMATERIAL در

تئاتر نیاز ندارد همانگونه که امنیت همبا دستور بوجود نخواهد امد . . خلافکار معلول استا علت را باید از میان برد . . گسنگس فقر بیکاری بستر فساد هستند و اعتیاد هم وسیله فراموشی و سلب قدرت اعتراض . حال باید چه کرد ریشه در کجاست
فراموش نکنیم که هزینه زندگی برای دوش پلیس هم سنگینی میکند هنگام شادی ملت و عزاداری این پلیس است که آماده باش بر سر خدمت است پس شادی و عزای ملت هر دو برای پلیس یکیست

ارسال یک نظر