۲۵ آبان، ۱۳۸۸

شورای نگهبان سرپرستی کودکان توسط زنان مجرد را رد کرد

شورای نگهبان با مصوبه مجلس که یکی از مفاد آن واگذاری سرپرستی کودکان بی سرپرست به زنان مجرد بالای 30 سال بود، مخالفت کرد و آن را مخالف با موازین "شرعی" خواند. این مطلب را سخنگوی شورای نگهبان خطاب به رسانه ها اعلام کرد.
در قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی که برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود، جزئیات مربوط به واگذای سرپرستی فرزندان بی سرپرست به سه گروه منظور گشته بود: زوج هایی که فاقد فرزند اما دارای امکانات مالی اند، زوج هایی که دارای فرزند و امکانات مالی اند اما آمادگی و تمایل به قبول سرپرستی فرزندان بی سرپرست و یا بدسرپرست را هم دارند، گروه سوم نیز زنان مجرد بالای 30 سال که تمایل به سرپرستی فرزند دارند.
تعداد کودکان بی سرپرست در آمار رسمی و دولتی 21 هزار نفر ذکر شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر