۱۹ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از بانک ملی در میدان فردوسی تهران در سال 1340


Photo539_1.jpg0 comments:

ارسال یک نظر