۲۴ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از بانک بازرگانی در تهران در سال 1325


bank_bazargani1941.jpg0 comments:

ارسال یک نظر