۰۸ آذر، ۱۳۸۹

آيا می دانستيد که

زرافه تار صوتي ندارد و لال است و نميتواند هيچ صدايي از خود در آورد

گربه و سگ هر كدام پنج گروه خوني دارند و انسان چهار گروه.

يا ميدانستي که موشهاي صحرايي چنان سريع تكثير پيدا ميكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرايي قادرند يك ميليون فرزند داشته باشند

جنين بعد از هفته هفدهم خواب هم ميتواند ببيند

روباه ها همه چيز را خاكستري ميبينداسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند

زرافه ايستاده وضع حمل مي‌كند و نوزادش از فاصله 180 سانتي متري به زمين ميافند

1300 كره زمين در سياره مشتري جاي مي گيرد

آيا ميدانستي رود دجله به خليج فارس ميريزد

85% گياهان در اقيانوسها رشد ميكننداولين تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ رسيد

سريعترين پرنده شاهين است و ميتواند با سرعت 200 كيلومتر در ساعت پرواز کند

اولين اتوموبيل را مظفرالدين شاه قاجار وارد ايران كرد

قدرت بينايي جغد 82 برابر قدرت ديد انسان است

در شيلي منطقه ي صحرايي وجود دارد كه هزاران سال است در آن باران نباريده استآيا ميدانستي هر 50 ثانيه يک نفر در دنيا به بيماري ايدز مبتلا ميشود

وزن اسكلت انسان بالغ سيزده تا پانزده كيلوگرم است

خرس قطبي هنگامي كه روي دو پا مي‌ايستد حدود سه متر است

آيا ميدانستي زرافه ميتواند با زبانش گوشهايش را تميز کند

آيا ميدانستي خرگوش و طوطي تنها حيواناتي هستند كه مي‌توانند بدون برگشتن اشياء پشت سر خود را ببيننداگر همه يخهاي قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقيانوسها هفتاد متر اضافه مي شود و در اين صورت يک چهارم خشکيهاي کره زمين زير آب ميرود

كبد يا جگر تنها عضو داخلي بدن است كه اگر با عمل جراحي قسمتي از آن برداشته شود دوباره رشد ميكند

ميزان انرژي كه خورشيد در يك ثانيه توليد ميكند ، براي توليد برق مورد نياز تمام كشورهاي جهان به مدت يك ميليون سال كافي است

آيا ميدانستي هر عنكبوت تار ويژه خود را دارد و هيچگاه تارهاي آنها به هم شبيه نيستاگر در يك سال هيچ يك از نسلهاي يك جفت مگس نر و ماده از بين نروند ، حجم مگسهاي متولد شده با حجم كره زمين برابر ميشود

رودي در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه ديگر سال از جنوب به شمال جريان دارد

طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست

سريع ترين عضله بدن انسان زبان است

شبكه چشم 135 ميليون سلول احساس دارد كه مسووليت گرفتن تصاوير و تشخيص رنگها را بر عهده داردبدن انسان پنجاه هزار كيلومتر رشته عصبي دارد

در برج ايفل دو ميليون و نيم پيچ به كار رفته است

آيا ميدانستي طول رگهاي بدن انسان پانصد و شصت هزار كيلومتر است.

هشت پا با وجود داشتن بدني بزرگ ميتواند از سوراخي به قطر پنج سانتيمترعبور كند

تنها موجودي كه ميتواند به پشت بخوابد انسان است
View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر