۰۸ آذر، ۱۳۸۹

اعضای شورای شهر ما را از آنسوی دیوارهای سیم خاردار باخبر کنند
جمعی از خانواده زندانیان سیاسی:


1389/9/7


جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای از اعضای شورای شهر تهران خواسته‌اند از محل نگهداری زندانیان سیاسی بازدید کنند و به عنوان نمایندگان مردم خانواده‌ها را از شرایط زیست زندانیان و رفتار مسئولان زندان‌ها مطلع سازند.جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه خود نوشته‌اند، «چه کسی می داند پشت دیوار های سیم‌های خاردار، سلول‌های انفرادی و انفرادی‌هایی که محل نگهداری چندین نفر می‌شوند، و نیز سالن‌های عمومی زنان و مردان چه می گذرد؟»«چه کسی می داند جوانان و سالخوردگان را که به جرم دیگرگونه اندیشیدن از خانواده‌هایشان جدا کرده اند، چگونه روز و شب می‌گذرانند. مقاومتی که در وجودشان است، چگونه تحت فشار قرار می گیرد تا روح یک انسان را بشکند، یک آزاد مرد یا آزاده زن را به ستوه آورد.»این نامه افزوده است، «بر ماست که این درد را حس کنیم و ابعادش را بشکافیم، و بدانیم که در صورت ادامه این روند معیوب، هر روز پشت این دیوارها جای کسی و کسانی فارغ از هر حزب و اندیشه و گروهی خواهد بود.»

این خانواده‌ها در پایان افزوده‌اند، «بادا که زندان ها به گلستان تبدیل شود و گل‌ها به خانه هایشان برگردند، و کشورمان هرگز مهد زنجیرها نباشد و عزیزان‌مان را در پله‌های موفقیت، و ایران‌‌مان را پیکره پیشرفت ببینیم.»این خانواده‌ها در پایان از اعضای شورای شهر تهران خواسته‌اند، «امروز با شما که منتخبان مردم در شوراهای شهر تهران می خوانیم، سخن می گوییم و می خواهیم به نمایندگی از مردمی که به نام شما رای بر صندوق‌ها ریخته‌اند، به نمایندگی از خانواده زندانیان سیاسی، راهی آن سوی دیوارهای موهومی شوید که قانون از پشت آن بی خبر است.»منبع: جرسپیشینه:خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مراجع: به داد ما برسیدمجامع بین المللی و حقوق بشری از زندان‌های ایران بازدید کنند

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر