۲۳ آذر، ۱۳۸۹

« تغییرات دیگری پس از رفتن متکی در راهند»

برکناری منوچهر متکی از نگاه بسیاری ناظران سر‌آغاز تعویض‌های دیگر در کابینه دهم است. امیر محبیان، روزنامه‌نگار اصولگرا از قصد احمدی‌نژاد برای جایگزینی نیروهای همراه خود و تحول در سیاست خارجی در دو سال آینده می‌گوید.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر