۲۴ مرداد، ۱۳۸۹

نمایندۀ پیشین ایران در آژانس گفت راه‌اندازی نیروگاه بوشهر نگاه جدیدی برای ایران وغرب ایجاد می‌كند

نمایندۀ پیشین ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: با راه‌اندازی نیروگاه بوشهر وضع و موقعیت واقع‌گرایانه‌ای به وجود می‌آید و در نگاه طرف‌های مختلف ،این یك واقعیت جدید در معادلات محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران،ایسنا،دكتر محمدصادق آیت‌اللهی گفت: با راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، ایران چرخۀ كامل سوخت را به دست خواهد آورد. وی افزود به‌جز مرحلۀ بازفرآوری كه بخش تولیدی در چرخۀ سوخت است، ایران تمامی مراحل را در اختیار دارد. دکتر آیت اللهی همچنین مسالۀ حفاظت محیط زیست در برابر اشعه را مهمتر از مرحلۀ بازفرآوری در چرخۀ سوخت خواند.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر