۲۷ آبان، ۱۳۸۸

اعتراف مدیر جدیدسایپا؛ فامیل مشایی هستم

مدیر باشگاه سایپا در برابر پرسش فردوسی پور که شما خواهرزاده مشایی هستید کمی تامل کرد و بعد گفت فامیل هستیم
«من از اقوام آقای مشایی هستم اما خواهر‌زاده ایشان نیستم.» آرش کوشا مدیرعامل جدید سایپا باور نمی‌کرد در اولین مصاحبه‌اش با عادل فردوسی‌پور با نود درحالی که باید درباره برکناری یا ابقای مایلی‌کهن حرف می‌زد، ناگهان در موضع ضعف قرار بگیرد.
او شوکه شد وقتی عادل فردوسی‌پور او را در عمل انجام شده قرار داد و پرسید این شایعه که می‌گویند شما خواهرزاده رحیم‌مشایی هستید، صحت داد؟ سؤالی که پاسخش برای اولین بار از سوی آقای مدیر ثابت کرد، مدیری که بی‌هیچ پیشینه ورزشی مسئول اداره یکی از بزرگترین تیم‌های ورزشی ایران شده است نسبتی نزدیک با یکی از مقامات ارشد دولت دارد.
این اتفاق درحالی می‌افتد که در کارنامه کاری کوشا، مسئولیت‌های بسیاری وجود دارد که همگی همزمان با حضور اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این مناصب بوده‌اند و این بار او ناگهان به ورزش می‌آید. غیر از کوشا که خود به نسبت خویشاوندی‌اش با یکی از مقامات دولتی اذعان داشته، یکی دیگر از مدیران تیم‌های باشگاهی ایران که سهمیه آسیایی دارد را منتسب به یکی از نزدیکان به احمدی نژاد معرفی می‌کنند.

0 comments:

ارسال یک نظر