۰۳ آذر، ۱۳۸۸

تظاهرات مردم برزیل علیه سفر احمدی نژاد

صدها تن از مردم برزيل عليه سفر محمود احمدی نژاد به اين کشور تظاهرات کردند
صدها برزيلی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به اين کشور در شهر ريودو ژانيرو دست به راهپيمايی اعتراض آميز زدند و اين سفر را محکوم کردند.به گزارش خبرگزاری ها و ويدئوهای منتشره در سايت های اينترنتی، حدود يک هزار نفر از بازماندگان هالوکاست، هنرمندان آفريقايی – برزيلی، گروه های مسيحی، يهودی و فعالان حقوق همجنس بازان با راهپيمايی در شهر ريودوژانيرو با سر دادن شعار عليه محمود احمدی نژاد با سفر وی به برزيل مخالفت کردند.تظاهر کنندگان همچنين قفس بزرگی را که در آن بادکنک های سفيد قرار داشت حمل می کردند که به گفته آنها، نمادی از «ارزش های سرکوب شده» در ايران است.قرار است امروز (دوشنبه) محمود احمدی نژآد وارد برزيل شود.

0 comments:

ارسال یک نظر