۰۴ آذر، ۱۳۸۸

پاسخ کروبی به عسگراولادی

فرماندهان آش را با جاش می خواهند، چیزی به شما نخواهد رسید!
حاج حبیب الله عسگراولادی پدرخوانده موتلفه اسلامی و دبیرکل جبهه ای که راست سنتی ایران با یک نام بلند بالا (پیروان خط امام و رهبری) درست کرده اند و اسم واقعی آن "پیروی از خامنه ای" است، در آخرین مصاحبه سیاسی خود علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی سخن گفته است.
در کابینه موسوی وزیر بود و در کمیته امداد زیر دست کروبی. کروبی که شیخ رند و نکته گوئی است، پاسخی به این مصاحبه او داده و ضمن اشاره به سابقه بلندپروازی های 30 ساله عسگراولادی در جمهوری اسلامی، به زبانی که عاقل بفهمند و دشمن نخندد گفته است:
همان جاهائی را که داری نگهدار که در این توفانی که با کودتا به پا خاسته اگر چیزی از تو نگیرند، چیزی به تو نخواهند داد.

0 comments:

ارسال یک نظر