۱۷ آبان، ۱۳۸۸

عکس قدیمی از فرودگاه مهر آباد در سال 1337


img98.com Image Upload Center1 comments:

P V C prodution در

از معایب این سالن فرودگاه در طهران ریزش سقف بود که در سال 1356 اتفاق افتاد

ارسال یک نظر