۲۹ مهر، ۱۳۸۸

احضار علمای اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت مشهد

دو تن از علمای اهل سنت بنام های :مولوی عثمان قلندزهی و مولوی عبدالرشید شهنوازی مدیران مدرسه دینی مدینة العلوم خاش و مدرسه دینی دارالهدای اسماعیل آباد به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده اند.

0 comments:

ارسال یک نظر